Anna Thurdin Hedblad Erik Hedblad
Välkommen till hedblad.com.
Läs mer om vårt arbete på Familjeföretagarna och PAX Ledarskap.
Välkommen! Hälsningar, Anna Thurdin Hedblad och Erik Hedblad

 

FAMILJEFÖRETAGARNA

Ett initiativ för utveckling och samtal för familjeföretagare.
www.familjeforetagarna.se

PAX LEDARSKAP

Den inre vägen till ledarskap.
www.paxledarskap.se