Familjeföretagarens guide till medvetna skiften och en rättvis process.
BESTÄLL BOKEN HÄR

“Det här är boken vi skulle ha haft för femton år sedan”

%

75% av alla företag i Sverige ägs och leds av familjer. Tillsammans står de för 25% av sysselsättningen.

(Bjurgren et al, 2011)

DE AVGÖRANDE FRÅGORNA ÄR KANSKE FAMILJENS, INTE FÖRETAGETS

Jag har mött många som tänker att allvarliga problem i företaget eller konflikter i familjen är något som drabbar andra. Familjefrågor och personliga beslut är ofta utmanande när ett familjeföretag eventuellt ska lämnas över till nästa generation. Det här är en handbok för den som vill göra generationsskiftet till en så medveten och rättvis process som möjligt. Boken fokuserar på de mänskliga aspekterna av generaionsskifte, inte på ekonomi och juridik, genom att föra samman kunskap om bolagsstyrning, familjeföretagande och beteendevetenskap. Boken kan användas praktiskt för reflektion på egen hand, i familjen eller i företagets ledningsgrupp.

BASERAD PÅ SVENSKA FÖRETAGARFAMILJERS BERÄTTELSER

Boken bygger på intervjuer med representanter för fler än 25 svenska företagarfamiljer, på aktionsforskning, samt på studier av svensk och internationell forskning. De exempel du möter i boken kommer i huvudsak från två av Sveriges största nätverk av familjeföretag, ICA och Hemköp. Boken kan dock användas i alla familjeföretag, speciellt de som har det aktiva entreprenörskapets logik – likt handlaren som både äger och leder sin butik. 

BESTÄLL BOKEN HÄR

Du kan även köpa den via bokhandeln, adlibris.com och bokus.com

Om författaren

Om författaren

ERIK HEDBLAD

Erik Hedblad har egen erfarenhet av att inleda och sedan avbryta ett generationsskifte i familjens företag, ICA Åre. Han arbetar sedan dess i fältet mellan professionell och personlig utveckling. Erik har studerat organisationspsykologi på avancerad nivå vid Stockholms Universitet och arbetar både med det mest personliga i coaching och samtalsterapi och med affärs- och organisationsfrågor som konsult. Erik är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, där han idag leder kurser i personlig utveckling.

"För mig handlar boken om hur vi skapar förutsättningar för nästa generation, istället för kravfyllda arv."

Claes-Göran Sylvén, ordförande i ICA Gruppen och handlare på ICA Kvantum Flygfyren, Norrtälje

FAMILJEFÖRETAGARNA

Kunskap, erfarenhetsutbyte och stöd till ledare i familjeföretag. 

www.familjeforetagarna.se

En handbok för hela familjen – och fler
FÖR DIG SOM LEVER I ELLER NÄRA EN FÖRETAGARFAMILJ

DEN YNGRE GENERATIONENS ANSVAR

__________

För dig som tillhör den yngre generationen ger boken perspektiv på drivkrafter, självförtroende, självkänsla och livsfaser. Även du som är ingift i den yngre generationen finner perspektiv på hur ni balanserar mellan “er familj” och företagets familj.

DEN ÄLDRE GENERATIONENS ANSVAR

__________

För den äldre generationen väcker boken frågor om hur du kärleksfullt stödjer den yngre generationens utveckling, tänker på företagets bästa och blickar framåt mot en framtid bortom livet som företagare.

DET GEMENSAMMA ANSVARET

__________

Att ha ett aktivt samtal och faktiskt planera det som kan planeras är ett gemensamt ansvar i en företagarfamilj. Boken ger grunder för en rättvis process som ett redskap till mer medvetna beslut om generationsskifte. Här ger boken perspektiv som kan hjälpa dig som är revisor, mentor eller på anant sätt rådgivare till familjeföretag.

Verktyg för reflektion och samtal
EXEMPEL PÅ ÖVNINGAR OCH VERKTYG 

EMPATIKARTAN

Ett verktyg för att sätta sig in i en annan människas perspektiv. Verktyget är hämtat från innovationsarbete men har visat sig användbart i relationer på jobbet och i familjen. Hämta övningen.

1

360 KOMMUNIKATION

Kartlägg era beteenden i kommunikation – i familjen eller ledningsgruppen (eller vilken grupp som helst!) Hämta övningen.

w

SELF-TALK

Vad säger du till dig själv? När det går “bra”? Vid motgång? Våra inre samtal har visat sig ha enorm påverkan på både prestation och relationer.
Hämta övningen.

Ta kontakt

Kontakta mig för att boka en föreläsning, personlig handledning eller coaching – eller för att dela dina tankar om livet i och omkring ett familjeföretag.

Besök även www.familjeforetagarna.se

Telefon: +46 (0)70-560 04 03
Epost: erik.hedblad@familjeforetagarna.se
Besök: Sickla Industriväg 6, Nacka